| 

Losowe teksty:

Anatomia palpacyjna

 • Układ nerwowy autonomiczny

  Autonomiczny, czyli trzewny układ nerwowy dzieli się na układ nerwowy sympatyczny, czyli współczulny, i układ nerwowy parasympatyczny, czyli przywspółczulny. Ciała komórkowe nerwów sympatycznych znajdują się w rdzeniu kręgowym tylko w odcinkach piersiowych i brzusznych, dlatego autonomiczny układ nerwowy sympatyczny nazywany jest również układem piersiowo-lędźwiowym. Nerwy parasympatyczne pochodzą z obu końcowych odcinków rdzenia, tj. część z

 • Nerwy czaszkowe i rdzeniowe

  W obwodowym układzie nerwowym dendryty i aksony większości neuronów są połączone za pomocą tkanki łącznej tworząc grube nerwy lub pnie nerwowe. Nerwy czuciowe i ruchowe składają się odpowiednio z włókien neuronów czuciowych lub ruchowych. Nerwy mieszane zawierają włókna obu typów. Wspomniane 31 par nerwów rdzeniowych u człowieka zaliczamy do nerwów mieszanych, podczas gdy większość nerwów

 • Elektryczne fale mózgowe

  W 1929 roku wykryto, że kora mózgu prawie bez przerwy emituje słabe prądy elektryczne wyrażające się jako rytmiczne zmiany potencjału elektrycznego, powszechnie zwane falami mózgowymi. Można je wykryć i zmierzyć przykładając elektrody do skóry głowy. Jak się wydaje, fale mózgowe powstają w wyniku stałej aktywności komórek nerwowych w korze mózgu; nie są one z pewnością

 • Sródmózgowie

  Tuż powyżej mostu na szczycie rdzenia kręgowego znajduje się śródmózgo- wie. Jest ono prawie wyłącznie skupieniem szlaków projekcyjnych składających się głównie z substancji białej, która otacza centralne wgłębienie. Są to przede wszystkim szlaki przewodzące pomiędzy rdzeniem kręgowym a rdzeniem przedłużonym, mostem i móżdżkiem. Grzbietowa część śródmózgowia zawiera dość duże skupienie substancji szarej, która współpracuje z

 • Ośrodkowy układ nerwowy

  Ośrodkowy układ nerwowy pełni nadrzędną funkcję w niezmiernie zawiłym układzie nerwowym. Jest niejako centralnym bankiem rozrachunkowym czy tablicą rozdzielczą integrującą jednocześnie wszystkie informacje przenoszone przez układ nerwowy. Mózgowie i rdzeń kręgowy, delikatne narządy ustroju o podstawowym dla życia znaczeniu, są dobrze chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami dzięki istnieniu dwóch osłonek ochronnych i zewnętrznej płynnej poduszki. Zewnętrzną

 • Neurochemia

  Nasza wiedza o biochemii mózgu, dotycząca zwłaszcza stanów emocjonalnych i procesów myślowych, znajduje się w zalążku, chociaż prowadzone są w tej dziedzinie intensywne badania. Z prac nad czynnością mózgu wynika, że niemały wpływ na różnego typu emocje mają różne związki chemiczne wykrywane w mózgu, m. in. epine- fryna i serotonina. Wiele danych odnoszących się do

 • Pierwsze reakcje odruchowe

  Pierwsze reakcje odruchowe u wyższych zwierząt włączają na ogół znaczną liczbę łuków odruchowych; np. gdy ktoś nagle, nieoczekiwanie przypali Sobie koniuszek palca, to nie tylko cofnie rękę w wyniku prostego odruchu, lecz pojawią się również inne reakcje. Prawdopodobnie odwróci głowę w kierunku źródła zagrożenia, krzyknie i może wykazać też wiele innych odczuć, jak ból, strach

 • Synapsa

  Neurony nigdy nie występują jako pojedyncze, izolowane jednostki, lecz zawsze stanowią część liniowego lub rozgałęzionego układu komórek nerwowych. Każdy neuron jest tak ułożony, że zakończenia aksonu znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dendrytów następnego neuronu. W zasadzie impuls z jednej komórki do drugiej może przechodzić w dwojaki sposób: bądź jako impuls elektryczny, bądź chemiczny. Oznacza to,

 • Błonowy potencjał

  Czas niezbędny dla odtworzenia błonowego potencjału spoczynkowego, który umożliwia przeniesienie przez neuron nowego impulsu nerwowego nazywa się czasem refrakcji. W nerwach ssaków czas refrakcji mieści się w zakresie 1-5 milisekund, co oznacza, że włókno może przewodzić około 200-1000 impulsów na sekundę. Warunkiem zapoczątkowania impulsu nerwowego jest pewne minimalne natężenie bodźca zwane natężeniem progowym; dopiero po

 • Funkcje hormonalne u innych organizmów

  Dotychczas zajmowaliśmy się jedynie hormonami człowieka. Jest jednak wiele dowodów, że wszystkie organizmy wielokomórkowe koordynują swoje czynności chemiczne, dzięki działaniu na narządy docelowe substancji wydzielanych przez pewne komórki znajdujące się w innej części ciała. W 1849 r. A. A. Berthold, niemiecki lekarz, wykonał pierwszy eksperyment naukowy w dziedzinie endokrynologii, kastrując grupę młodych kogutów. Stwierdził, że

 • Somatotropina

  Zwana również hormonem wzrostu, w skrócie STH, zwiększa masę ciała, w tym szybkość wzrostu szkieletu. Występujące po chirurgicznym usunięciu przysadki wyraźne zahamowanie wzrostu zwierząt doświadczalnych było jednym z najwcześniejszych odkryć dotyczących czynności przysadki. Zmniejszone wydzielanie somatotropiny w okresie wzrostu kośćca prowadzi do karłowatości. Dorosły karzeł może mieć wzrost nie większy niż 90-120 cm i jest

 • Hormony kory nadnerczy

  Kora nadnerczy jest niezbędna do życia. Zbudowana jest z wielu stref, które wydzielają różne hormony sterydowe, jak kortyzon, kortykosteron, dezoksykortykosteron, aldosteron, kortyzol i dehydrokortykosteron, wszystkie strukturalnie podobne i wszystkie pochodzące od tego samego prekursora – cholesterolu. Ze względu na funkcje, jakie pełnią hormony kory nadnerczy, można je podzielić na cztery główne grupy: metabolizmu węglowodanów i

Najnowsze wpisy